Ochrana zraku v letectví

Brýle pro použití v letectví Pilot Professional

Pilot a sluneční brýle k sobě patří od počátků letectví. Barva a ztmavení, které pilotům navozují optimální zrakovou pohodu, jsou jen jedním z kritérií pro sluneční skla. Kvalitní pilotní brýle musí splňovat nároky příslušných mezinárodních norem a další speciální požadavky. Ne všechny druhy brýlových skel jsou pro letecké účely vhodné a některé by se neměly používat vůbec. Zakoupení brýlí pro použití v letectví by měla předcházet odborná konzultace, protože brýle mohou mít přímý vliv na bezpečnost letu.

Fyzikální vlastnosti zemské atmosféry se již ve výšce několika tisíc metrů nad mořem podstatně odlišují od stavu na zemském povrchu. Jedním ze sledovaných parametrů je záření. Jeho intenzita a spektrální složení v ultrafialové, viditelné a blízké infračervené oblasti spektra se v průřezu troposférou značně mění. Týká se to především oblasti vlnových délek viditelného a jemu přilehlého neviditelného záření, která proniká přímo na oční sítnici. Složitá stavba lidského oka je dobře přizpůsobena životu v přirozených fyziologických podmínkách na povrchu země, na dně vzdušného oceánu. Tam z vesmírného prostoru pronikne jen to záření, které není pohlceno jednotlivými prvky a sloučeninami v atmosféře.

Za letu je zrak posádky v pilotní kabině vystaven širšímu spektru a zvýšené intenzitě záření. Ve větších výškách také rozdílné orientaci světelných toků, kdy většina viditelného záření přichází zdola. Dlouhodobý a opakovaný pobyt v takovém prostředí může vést k rychlejšímu opotřebení očních tkání a vzniku zrakových vad, které mohou vrcholit již v průběhu letecké kariéry a znamenat i omezení pro další aktivní život.

Pilotní brýle PILOT PROFESSIONAL

  • Pomáhají kompenzovat rozdíly v intenzitě a spektrálním rozložení záření, které působí na piloty z vnějšího okolí. Zároveň navozují prostředí pro oči přirozenější a fyziologičtější v celém rozsahu výšek, ve kterém se pohybují klasická letadla.
  • Mají význam pro redukci zrakové a tím i celkové únavy pilotů, snižují okamžitou i kumulovanou zátěž očních tkání. Napomáhají udržet soustředění, dobrou zrakovou a s ní související celkovou kondici až do závěru letového úkolu.
  • Gradientní varianty přispívají k optimalizaci zrakové ostrosti v zorném poli pomocí proměnné propustnosti viditelného záření ve vertikální rovině. To umožňuje eliminovat vysokou intenzitu osvětlení přicházejícího z prostoru volné oblohy. Zároveň zlepšují sledování relativně tmavší přístrojové desky nebo terénu pod letadlem při letech v malých výškách.

Vnímavost jasu, citlivost na oslnění a z nich vyplývající požadavky na světelnou propustnost i barevné provedení brýlových skel jsou značně individuální. Proto brýle PILOT PROFESSIONAL existují ve velké škále barev, ztmavení a úprav.

Originální sklo G-15, používané též v brýlích RAY BAN a šedé neutrální sklo je určeno pro piloty, kterým vyhovují tmavší skla brýlí. Je také vhodné pro posádky letadel, která se pohybují ve vyšších hladinách, zejména nad horní hranicí oblačnosti.

Hnědá a zelená skla jsou určena především pro piloty, kteří preferují menší ztmavení. Využijí ji posádky letadel, operujících spíše v menších výškách, kde je zapotřebí udržet přiměřenou zrakovou ostrost při pohledu proti relativně tmavému terénu s malými kontrasty ploch v zorném poli. Pro piloty lehkých letadel tato skla nabízíme ve vrstveném provedení se zvýšenou pevností.

Kromě toho existuje speciální varianta s velmi nízkým ztmavením. Je alternativou pro piloty, kterým tmavé brýle nevyhovují a proto je nenosí vůbec. Tato brýlová skla mají pouze lehké hnědé zabarvení, vyznačují se však stejnou úrovní ochrany zraku jako skla tmavá.

Zadní strana skel může být opatřena vrstvou, která do značné míry eliminuje odraz záření, přicházejícího ze zadní polosféry do oka pilota.

Sortiment brýlových skel pro použití v letectví zahrnuje kompletní škálu dioptrických variant sférických i cylindrických pro všechny kombinace barev a ztmavení. Dále jsou k dispozici bifokální a multifokální provedení se speciální kombinací účinných ploch.

Uvedená brýlová skla jsou připravena na bázi velmi kvalitního přírodního minerálního materiálu. Vyznačují se mechanickou odolností a vysokou stálostí fyzikálních vlastností. Jsou vyrobena ve shodě se standardy EN ISO 14889, EN ISO 1836 a souvisejícími normami.

Tento materiál obsahuje pouze základní informace. Studie, zabývající se širší problematikou zatížení očí a ochranou zraku v letecké praxi je k dispozici písemnou formou a také prostřednictvím odborných přednášek.

           sklo nedioptrické                    sklo pro dalekozraké                 sklo pro krátkozraké

               sklo bifokální               sklo speciální double-bifokální            sklo multifokální

Nabízíme odborný poradenský servis v oblasti ochrany zraku v letecké praxi. Máme na skladě veškerý sortiment nedioptrických brýlových skel určených pro piloty. Zhotovíme skla dioptrická včetně speciálních provedení. Poskytneme zkušební brýle k ověření za letu. Informujte se na našich pracovištích ZDE.

© 2022  Karel Kuběna s.r.o. – Oční optika  |  design & kód & správa  Sophics, spol. s r. o.  |  webmaster  blond